Társas viszonyok elemzése – Relációs szociológia terepen és hálózatelemzéssel

   2017. június 15. - 2017. június 15.

Az SZI Adat és Társadalom Osztály (osztályvezető Messing Vera) első intézeti rendezvénye

Számos tényező nehezíti a kvalitatív és kvantitatív társadalomkutatók közötti párbeszédet. A párbeszéd hiánya ugyanakkor a tudományos termékenység rovására megy: a kutatók nem tudják megfelelően beépíteni az övékétől eltérő közelítésmódok segítségével született tudományos eredményeket. Különösen nehéz a megértés és a termékeny kommunikáció a speciális hálózatelemzési eszköztárat alkalmazó kvantisok és a társas interakciókat részt vevő megfigyeléssel (is) megismerő terepjárók között.  Ez azért tragikus, mert mindkét közelítés a szociológia sokak számára alapvető, ám mérési nehézségek miatt a kelleténél kevesebbet alkalmazott tézisét vallják: társadalmi folyamatok megértéséhez a szociológia  az emberek közötti relációk megismerésével tudja a legtöbbet hozzátenni a társtudományok által felhalmozott ismeretanyaghoz.  

A beszélgetés a relációs szociológia különböző módszereket alkalmazó kutatói közötti nehéz párbeszéd megindítását célozza. Azt szeretnénk, ha  első lépésként a relációk tartalmát érintő fogalmakról, és általában a relációs közelítés operacionalizálásáról beszélgetnénk.

Felvezetőt mond: Erőss Gábor és Janky Béla. Felvezetés után kötetlen beszélgetés

Időpont: Június 15. csütörtök 10:00 óra, SZI B.I.15 tárgyaló

Háttérolvasmányok:
Emirbayer, Mustafa (1997) Manifesto for a relational sociology 1. American Journal of Sociology, 103(2), 281–317.

Dorottya Kisfalusi – Béla Janky – Károly Takács (2017) Be the smart guy: The role of gender and ethnicity in ability attribution processes in the classroom. Jour fixe paper, MTA TK.

Neményi Mária (2012) Interetnikus kapcsolatok hatása az identitásra. Szociológiai Szemle, 22(2): 27–53.

Virág Tünde – Kovács, Éva J. – Vidra Zsuzsanna (2013) Kint és bent: Lokalitás és etnicitás a peremvidékeken. L'Harmattan, 78–111.