Baji Péter

Baji Péter
CV letöltése Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI)
  • Osztály: Társadalmi integráció és társadalompolitika osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: baji.peter@tk.mta.hu
  • Telefonszám: +36 1 2246700 / 5217
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.40.)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

városföldrajz, városszociológia, új gazdaság, okos városok, városközpontok átalakulása, virtuális és földrajzi tér társadalmi jellemzői

Kiemelt publikációk

Baji P. (2017) Okos városok és alrendszereik – Kihívások a jövő városkutatói számára? TÉR ÉS TÁRSADALOM 31:(1) pp. 89-105. 

Baji P. (2015) Az új gazdaság térnyerése Budapest városközpontjában. Földrajzi Közlemények 139(3), pp. 196-212.

Baji P. (2014) Az internet, a tér és az új gazdaság Budapesten. Tér és Társadalom 28(4), pp. 117-137.

Baji P. (2014) Az új gazdaság értelmezése a városi tér léptékeiben. In: Dúll A. - Izsák, É. (szerk.): Tér-rétegek. Tanulmányok a XXI. század térfordulatairól. L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 134-158.

Baji P. (2012) A gazdasági city értelmezése és határai Budapesten. Településföldrajzi Tanulmányok, 1, pp. 101-114.

Baji P. (2012) A budapesti city lehatárolása, és éjszakai térhasználatának néhány aspektusa. In: Reisinger A. (szerk.): Fiatal Regionalisták VII. Konferenciája. Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Győr, pp. 21-37.

Baji P. (2012) A városközponthoz kötődő geográfiai fogalmak tartalma és használati lehetőségei. Településföldrajzi Tanulmányok, 2, pp. 18-33.

Izsák É., Berki M., Baji P., Nikitscher P. (2011) A város és értelmisége: Metszetek a pécsi bauhauslerektől napjainkig. Földrajzi Közlemények, 135(1), pp. 71-81.