Baji Péter: Big Data és a város

Kutatási területek

Fiatal kutatói munkám során kiemelt figyelmet szentelek az ún. „big data” típusú adatok használhatóságának kérdéseire és módszereire a társadalomtudományi kutatásban. Szűkebb kutatási tématerületem a városszociológia és városföldrajz. Ezen belül foglalkozom a gazdaság ún. posztfordista/posztindusztriális átalakulásának városokra gyakorolt hatásával napjainkban. E témában az egyik hangsúlyos terület az ún. „új gazdaság” térnyerése, mely a doktori témám is volt, és arról szól, hogy a városokon belüli tercierizálódó munkaerőpiac (és ezen belül kiemelten a kreatív és tudásintenzív ágazatok) milyen módon hat a városon belüli társadalmi-gazdasági szerkezetre. A másik hangsúlyos kutatási területem az okos városok társadalomtudományi nézőpontú vizsgálata, mely a napjaink kurrens szakirodalmában elterjedt „Smart City” jelenséget, mint városfejlesztési paradigmát és annak egyes alrendszereit (pl.: okos városi közlekedés) elemzi.