Közmunka ma és holnap. Új kutatások, új perspektívák :: Műhelybeszélgetés

   2018. június 7. - 2018. június 7.

Időpont: 2018. június 7. csütörtök, 10-12h

Helyszín: MTA TK SZI tárgyaló (HTK B.1.15.)

Részletek (pdf)

A 2000-es évek vége óta a hazai foglalkoztatáspolitika fontos eleme a közfoglalkoztatás. A második és harmadik Orbán-kormány idején a közmunka vált a legfontosabb aktív munkaerőpiaci eszközzé.

Műhelybeszélgetésünkön a közmunka hazai működésével kapcsolatban közgazdászok és szociológusok osztják meg legújabb kutatási tapasztalataikat két tanulmány kapcsán, amelyek statisztikai elemzésre és interjúkra építenek. Szót ejtünk arról is, hogy a szerzők hogyan látják a közmunka jövőjét.

Felkért hozzászólók:
Váradi Monika (MTA KRTK, Regionális Kutatások Intézete) és
Csizmadia Péter (MTA TK, Szociológiai Intézet).
A beszélgetést Szikra Dorottya (MTA TK Szociológiai Intézet) vezeti.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

A tanulmányok:

Molnár György (kutatásvezető, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet),
Bazsalya Balázs (ELTE TáTK Szociológiai Doktori Iskola) és
Bódis Lajos (Corvinus Egyetem Munkagazdaságtan Központ):

A helyi foglalkoztatási kezdeményezések központi támogatásának elosztási mechanizmusai

A tanulmányban bemutatott kutatás célja annak megértése, hogy milyen tényezőktől függ, hogy mekkora és milyen típusú közfoglalkoztatási keretet kapnak az egyes települések. Ehhez kapcsolódó kérdések, hogy milyen következményei vannak a keretek elosztási módszerének, milyen funkciókat tölt be ténylegesen a közfoglalkoztatás, és hogyan hat a helyi munkapiacra? A kérdésre a szerzők kvantitatív és kvalitatív módszereket egymással szoros kölcsönhatásban alkalmazva, kétféle eszköztárral keresték a választ. Egyrészt egy, a 2011–2014 közötti időszakra vonatkozó munkaügyi, közfoglalkoztatási adatbázis feldolgozásával, másrészt a minisztériumokban, országos közfoglalkoztatóknál, megyei és járási foglalkoztatási (fő)osztályokon és településeken a közfoglalkoztatás tervezéséről és területi elosztásáról készült interjúk révén.

Vigvári András (MTA TK, Szociológiai Intézet) és
Gerő Márton (ELTE Társadalomtudományi Kar, MTA TK, Szociológiai Intézet):

Közfoglalkoztatás, redisztribúció és helyi hatalom

A jóléti állam válsága nem az állami újraelosztás csökkenéséhez, hanem annak átalakulásához vezet. A jóléti redisztribúció mellett megjelent a projekt alapú redisztribúció, és jelentősen megerősödött a politikai célok mentén vezérelt rekombináns redisztribúció is. A tanulmányban a szerzők két Pest megyei település példáján mutatják be a redisztribúció különböző típusait, a workfare alapú foglalkoztatási programok elterjedését és a jelenlegi magyarországi közmunka-rendszer kialakulását. A két településen egymástól markánsan eltérő modelleket találtak a szerzők: az egyik település a szociális célokat hangsúlyozza, és ennek megfelelően egy, az állandó feladatok ellátására épülő rendszert építettek ki, míg a másik helyszínen településfejlesztési forrásként tekintenek a közfoglalkoztatásra, és projektalapú modellt dolgoztak ki. A szerzők a Központi Statisztikai Hivatal és a Belügyminisztérium munkanélküliségi, közfoglalkoztatási adatai, valamint a településeken készített félig strukturált interjúk alapján veszik számba azokat a tényezőket, amelyek befolyásolhatják, hogy milyen modell alakult ki az egyes településeken.