Családformák és családpolitikák Európában (Families and Societies)

Milyenek lehetnek a családok a jövőben? Megfelelnek-e a jelenlegi családpolitikák a családformák változásainak? Egy nagyszabású európai kutatás indult 2013 februárjától, mely a családformák, családi kapcsolatok és életutak sokszínűségét vizsgálja a szakpolitikák tükrében. A négyéves projekt 6,5 millió euro kutatási támogatást nyert az EU 7. Keretprogramjában.

A Családok és társadalmak: Változó családok és fenntartható társadalmak – szakpolitikai háttér és sokszínűség az életutak és a generációk mentén (FamiliesAndSocieties – Changing families and sustainable societies: Policy contexts and diversity over the life course and across generations) című nemzetközi kutatási együttműködés keretében 15 uniós ország 25 egyetemének, illetve kutatóintézetének, valamint három európai szintű civil ernyőszervezetnek a munkatársai dolgoznak együtt a Stockholmi Egyetem vezetésével. A nemzetközi projekt irányítója Livia Oláh a Stockholmi Egyetem Szociológiai Tanszékén belül működő Demográfiai Intézet (SUDA) egyetemi docense; a magyarországi kutatási program vezetője Takács Judit, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének kutatója.

A multidiszciplináris – azaz a társadalomtudományok, a jog és a bölcsészettudományok megközelítéseit ötvöző – kutatás során összehasonlító elemzések készülnek kvantitatív és kvalitatív vizsgálatok alapján. A 21. századi Európára is jellemző, hogy a családi életutak egyre összetettebbek és változatosabbak, az egyéni életutak pedig – melyek elválaszthatatlanok az adott társadalmi és szakpolitikai közegtől – számos ponton szorosan kapcsolódnak össze a generációkon belül és azokon átívelve is. A projekt célja, hogy feltérképezze az egyre összetettebbé váló családformák jellemzőit és változásait az európai társadalmakban, és megvizsgálja mindennek a gyermekekre, nőkre és férfiakra gyakorolt hatását különös tekintettel a társadalmi egyenlőtlenségekre, a generációk közötti kapcsolatokra és a gondozási feladatokra. A kutatók arra törekednek, hogy feltárják, a szakpolitikák miként illeszkednek a családok sokféleségéhez és az ebből fakadó következményekhez, valamint jelezzék a családformák jövőbeli változásainak lehetséges irányait és az ehhez kapcsolódó szakpolitikai szükségleteket.

A projekt keretében két új adatbázis létrehozására vállalkoznak: az egyik az európai országokban létező családformák jogi értelmezési kereteit, a másik pedig az Európai Bizottság, illetve az Európai Unió családpolitikai kezdeményezéseit gyűjti össze 1957-től napjainkig.

A magyarországi kutatás a munka és magánélet egyensúlyának megteremtésére fókuszál a családi élet minél élhetőbbé tétele érdekében, valamint kiemelt figyelmet kap egy hazánkban még kevéssé jellemző, ám terjedő társadalmi jelenség: a gyermektelenség témaköre.

További információ elérhető a projekt honlapján: http://www.familiesandsocieties.eu/

Livia Oláh, nemzetközi projektvezető, Stockholmi Egyetem, Szociológiai Tanszék, Demográfiai Intézet (SUDA – http://www.suda.su.se). Tel.: +46 (0)8 16 28 76; e-mail: livia.olah@sociology.su.se

Takács Judit, magyarországi kutatásvezető, MTA TK Szociológiai Intézet (www.socio.mta.hu).

Tel.: +36-1-2240775; e-mail: takacs.judit@tk.mta.hu