Megyesi Boldizsár Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat nyert el: Elnéptelenedő és újranépesedő vidéki térségek Magyarországon