Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjat nyert el Sipos Alexandra és Gerő Márton

Gerő Márton - Politikai integráció: A mozgósítás egyéni és szervezeti csatornái

Sipos Alexandra - Az elismerés mikéntje: a magyar és az olasz Alkotmánybíróság szerepének összehasonlítása a bejegyzett élettársi kapcsolat kialakításában

Politikai integráció: A mozgósítás egyéni és szervezeti csatornái

Az ösztöndíjas program keretében azt vizsgálom meg, hogy hogyan járulnak hozzá a politikai kommunikációs folyamatok, a problémák keretezése a demokratikus és a nem demokratikus részvételi folyamatokhoz, valamint, hogy az állam civil szervezetekkel kapcsolatos kommunikációja és közpolitikai cselekvései hogyan befolyásolják a civil szervezetek mozgósítási mechanizmusait. A kutatási kérdéseket egyrészt reprezentatív survey-k másodelemzésével, másrészt 2-2 demokratikus és nem demokratikus civil szervezet tagságának és szervezeti mechanizmusainak vizsgálatával próbálom megválaszolni. 

Az elismerés mikéntje: a magyar és az olasz Alkotmánybíróság szerepének összehasonlítása a bejegyzett élettársi kapcsolat kialakításában

A kutatás a magánélethez való jogból következő pozitív állami kötelezettségből indul ki. Ebből az következik, hogy az államnak nemcsak tartózkodnia kell attól, hogy beavatkozzon a személyek magánéletébe, de biztosítania kell a jogi keretet párkapcsolatok elismerésére és védelmére. A kutatás tárgya két, azonos elismerési formát (bejegyzett élettársi kapcsolat / unione civile) biztosító és a házasságot kiemelt védelemmel illető ország (Magyarország és Olaszország) alkotmánybírósági gyakorlatának bemutatása, a jogalkotó által kialakított elismerési forma alkotmánybírósági értelmezésnek való megfelelésének vizsgálata, valamint a két jogfejlődési út összehasonlítása.