Vajda Róza

Vajda Róza
CV letöltése Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI)
Kutatási területek

Társadalmi egyenlőtlenségek és kirekesztés
Diszkrimináció, diszkriminációellenes és esélyegyenlőségi politika
Kisebbségek reprezentációja, sztereotípiák
Gender és etnicitás

Kiemelt publikációk

'Making a sow's ear from a silk purse': gender democracy in Hungary. In: Yvonne Galligan ed. States of Democracy. Gender and Politics in the European Union. Routledge, 2015

Neményi, Mária - Vajda, Róza (2014) Intricacies of Ethnicity: A Comparative Study of Minority Identity Formation during Adolescence. In Júlia Szalai – Claire Schiff (eds.) Migrant, Roma and Post-Colonial Youth in Education across Europe. Being ‘Visibly Different'. UK: Palgrave Macmillan, 103–119.

Vajda, Róza (2012) 'Making a sow's ear from a silk purse': Gender democracy in Hungary. In Yvonne Galligan (ed.) Deliberative Processes and Gender Democracy: Case Studies from Europe. Oslo: Arena, 115–162. http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=b60083b1-c91a-4391-8dfa-9dbd0c4dcce1&groupId=232140

Vajda, Róza (2012) “Out of the frying pan, into the fire: Hungarian parental leave policies from a gender equality perspective” in: David G. Mayes and Mark Thomson eds. The Costs of Children: Parenting and Democracy in Contemporary Europe. Edward Elgar Publishing. http://www.e-elgar.com/bookentry_main.lasso?id=14795

Law, Ian - Nekorjak, Michael - Daniel, Ondrej - Vajda, Róza (2009) “Comparative Report on Ethnic Relations” EDUMIGROM háttértanulmány. Budapest: Center for Policy Studies, Central European University. http://www.sociology.leeds.ac.uk/assets/files/research/cers/Working%20paper%204.pdf

Dupcsik, Csaba - Vajda, Róza (2008)“Country Report on Ethnic Relations: Hungary” EDUMIGROM háttértanulmány. Budapest: Center for Policy Studies, Central European University, www.edumigrom.euhttp://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_10026_741142203.pdf

Vajda Róza (társszerző) (2008) “Integráció önkéntes alapon: Önkéntesség mint menekültügyi integrációs eszköz”. Összeállította: Hegedűs Réka. Menedék Alapítvány.

Kende Anna - Vajda Róza (2008) “A tetten ért tudomány”. In: Kende Anna – Vajda Róza szerk. Rasszizmus a tudományban. Budapest: Napvilág.

Vajda Róza (2006) “Egy nemzetközi sztereotípia-kutatás bemutatása” In: Nemes Antónia szerk. Nem-állapot: sztereotípiák a munka világából. Budapest: Jól-Lét Alapítvány.

Vajda Róza (2005) “Integráció vagy etnopolitika? Stílusok és irányzatok a magyarországi roma politikában” In: Mária Neményi and Júlia Szalai szerk. Kisebbségek kisebbsége. A magyarországi romák politikai és emberi jogai. Budapest: Új Mandátum.

Projektek

Az MTA TK Szociológiai Intézetben:

Diszkontinuitások - a magyar szociológia 1960 és 2010 között. Kutatásvezető: Kovács Éva. OTKA K 115644, 2016-2019.

TERNO projekt (Teachers Education for Roma new Opportunities in School – Tanárképzés a romák új iskolai lehetőségei érdekében) számára, az EU Life Long Learning programja keretében, 2012-2014.

EDUMIGROM (Ethnic Differences in Education and Diverging Prospects for Urban Youth in an Enlarged Europe – Etnikai különbségek az oktatásban, a városi fiatalok eltérő lehetőségei az új Európában), FP7-es projekt, 2008-2009.

RECWOWE (Reconciling Work and Welfare – Munka és jólét összeegyeztetése), FP6-os projekt, 2004-2009.

A magyarországi romák politikai és emberi jogai -  a jogok érvényesülésének társadalmi feltételei, az MTA-SZKI és a Magyarországi Roma Parlament közös NKFP kutatása, 2002-2004.

Az MTA-tól függetlenül:

A nők munkaerőpiaci helyzete. Megrendelő: Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, 2013.

Educational Selectivity Effects of ESF (Az Európai Szociális Alap támogatásának az oktatásban megnyilvánuló szelekciós hatásai). Kutatótársak: Kende Ágnes és Csongor Anna. Megrendelő: OSI, 2012-2013.

A Hódmezővásárhely modell: esettanulmány az integrált oktatás bevezetéséről Hódmezővásárhelyen. PAIRS projekt. Társkutató: Kende Ágnes. Megrendelő: Máltai Szeretetszolgálat, 2013.

Magyarországi kutatások a nemek egyenlőségéről a közpolitikában, RECON (Reconstituting Democracy in Europe – Az demokrácia újraalkotása Európában), FP6. Megrendelő: ELTE és Queens University, Belfast, 2009-2011.

Az önkéntesség mint munkaerõ-piaci integrációs eszköz menedékkérõk számára, Equal projekt. Megrendelő: Artemisszió Alapítvány. 2007-2008.

A férfiak szerepvállalása a nemek közötti egyenlőség megteremtésében. Genderwise c. EU-s projekt. Megrendelő: Jól-lét Alapítvány. 2006-2007.

A munkahelyi mobbing magyarországi előfordulása és kezelése. Mobbing II, Nemzetközi Daphne projekt. Megrendelő: MONA, 2005-2006.

Kutatási módszertan és magyarországi kutatás a nemi sztereotípiákról. STERE/O c. EU-s kutatás. Megrendelő: Jól-lét Alapítvány, 2005-2006.

Magyarországi országjelentések az EGG (Enlargement, Gender and Governance – EU-bővítés, gender és kormányzat), FP5. Megrendelő: Queens University, Belfast, 2003-2005.

Aktuális kézirat

Vajda Róza (2017) Beszámoló a Módszeresen című rendezvénysorozatról: Elmélet és empíria. Várható megjelenés: Szociológiai Szemle 2017/2.