LAGgingbehind – or LEADER in local democracy?

Projektvezető

Kovách Imre

Résztvevők (MTA SZKI)

Csurgó Bernadett

Légmán Anna

Kristóf Luca

Megyesi Boldizsár

A kutatás

A kutatás célja a hazai LEADER típusú vidékfejlesztési program magyarországi tapasztalatainak áttekintése. A kutatás célja, hogy rávilágítson, hogy a LEADER típusú alulról építkező közpolitikai beavatkozás milyen hatást gyakorol a helyi demokráciák fejlődésére. A kutatás eredményei, amelyek nem csupán hazai, hanem nemzetközi tapasztalatokat is jelentenek a hazai vidékfejlesztés érintett szereplői számára elengedhetetlen információkkal szolgálhatnak a vidékfejlesztés jövőbeli tervezéséhez. A LEADER, mint az alulról építkező közpolitikák egyik legmarkánsabb típusának tapasztalatai fontos alapját képezhetik a hazai közpolitikák tervezésének, amihez kutatásunkkal is szeretnénk hozzájárulni. A kutatás eredményei hazai és nemzetközi folyóirat cikkekben kívánjuk megjelentetni, valamint a kutatás részét képezi egy nemzetközi konferencia is. Együttműködő partnerek: Swedish School of Social Sciences, Helsinki, Finland; Babeş-Bólyai Tudományegyetem, Szociológia és Szociálpolitika Tanszék.